null

Photographer: Kris Revva | @kristina.revva
Style: Ureka Kristina | @great_delight Velyamova Olesya | @olesya.velyamova.stylist
Make up and hair: Agalarova Alena | @alenabrillar
Model: Popova Pelageya | @pelageya_popova

null
null
null
null
null
null

December 6, 2018 / EDITORIALS


Buy Now

×
Buy Now

×