null

Photographer: Suchkova Valeria | @suchkova_valeria
Style: Natalia Melnikova | @natalynatalynatalynataly
Muah: Alexandra Kozlova: | @sanyababygirl
Hair:Osipova Valeriya | @osipova_valeri
Model: Sheglova Anastasiya | @anastasiyascheglova
Assistant: Anna Kabanova | @hannakabanova

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

November 1, 2018 / EDITORIALS


Buy Now

×
Buy Now

×