PUPPETS

Photo, production, post-production: Liliya Bondarenko @bussardel
Art-direction, style, production, set-design: Ulya Nagumanova @ylittka
Stylist Assistant: Ekaterina Makarovskaya @jesusdaughter___
Make-up: Marie Malysheva @mlshvms
Hairstyle: Inessa Raevskaya: @inessa_raevskaya
Models: Alyona Grigorieva @alyonchokak @lilasmodel & Artem Novikov @novmod
Location: Vox Studios @voxstudios