Skip to main content
/ART/

Lyubov Lukashenko „color“

COLOR

Photo & Idea: Lyubov Lukashenko @lukashenko_l;
Style: Yelyzaveta Telesheva @domashnyaya_li;
Make-up artists: Yuliya Pavlyuk @yuliya_pavliuk, Anastasiia Fedotova @honey.melon, Valeriia
Engels @engels_valeria;
Hair stylists: Anna Arventi @arventi_anna, Dary Ganzha @dary_ganzha, Anastasiia Fedotova
@honey.melon;
Models: Yurii Agafonov @schroedinger.beard, Demyd Briukhanov @demyd_briukhanov, Anastasia
Vinnik @vvvv_vorona, Anastasia Belousova @st.cgrttx, Valeriia Tishchenko @camerist_ka,
Aleksandra Prognimak @aleksandra.prognimak, Iryna Brovchenko @irina._.balerina, Tatyana
Yevlanova @tatyana_yevlanova, Anastasia Yarzhemskaya @schakatin, Sofia Chernukha
@ss0ne4ka, Nataliia Leschenko @unicornitaa, Oleksandra Ilarionova @alaaasska;
Video: Danil Karev @dakarstudio;
with the support of the studios Beauty Queen @beauty.queen.studio & Vesna
@vesna_1992_kharkov;
Location: Mental Complex @mental_complex_studio