/FASHION/

Nika Kolesnikova „Sad“

By März 17, 2022 No Comments

SAD

Hair Stylist: Nikita Kosykh @kosykh_
Photographer: Nika Kolesnikova @hey_nikaphoto
Stylist: Elena Sinelnikova @sinelnikova_stylist
Model: Elina @elinausataya